Chứng nhận

Các loại hải sản 24h Seafood cung cấp đều được đảm bảo là “sạch”, không bơm lẫn tạp chất, hóa chất, chất tăng trọng. Chúng tôi có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM, chi cục quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Bình Thuận chứng nhận.