Hướng dẫn mua hàng

Khách hàng tại Hồ Chí Minh

  • Mua hàng trực tiếp: Xem sản phẩm trên website => Di chuyển tới cửa hàng 24h Seafood => Mua hàng, thanh toán.
  • Mua hàng qua điện thoại hoặc đặt hàng trên website: Chọn sản phẩm và đặt hàng => Công ty xác nhận đơn hàng => Giao hàng => Khách hàng nhận hàng, thanh toán.

Khách hàng tỉnh

  • Chọn mua sản phẩm và đặt hàng => Công ty xác nhận đơn hàng => Khách hàng thanh toán => Giao hàng => Khách hàng nhận hàng.