XƯỞNG SẢN XUẤT 24H SEAFOOD

XƯỞNG SẢN XUẤT 24H SEAFOOD

Mục Lục

XƯỞNG SẢN XUẤT 24H SEAFOOD

Xưởng sản xuất nằm tại địa chỉ Lô 48A, cảng cá Phan Thiết, TP Phan Tiết, tỉnh Bình Thuận

xuong

Xưởng sản xuất 24h Seafood

Nguyên liệu

Một số hình ảnh nguyên liệu được nhập trực tiếp từ tàu

bach tuoc 24 (2)bach tuoc 24h6(1)

Bạch tuộc nguyên liệu

Kho đông tại xưởng 24h Seafood

kho-dongkho-dong-24hseafood

xuong san xuat 24hseafood2

 

Bạch tuộc tươi

Bạch tuộc cấp đông

bach tuoc 24hseafood

Mực ống cấp đông

Chia sẻ bài viết